Tagi "ser"

Strona bierna

Strona bierna w języku hiszpańskim jest wyrażona w różny sposób. Może to być konstrukcja: 1. ser + participio (Es conocido – Jest znany), w której kładziemy nacisk na czynność 2. estar + participio (Las obras están terminadas – Roboty zostały zakończone), w której kładziemy

Więcej

Ser loco czy estar loco, czyli hiszpański czasownik „być”

Z pewnością opanowanie hiszpańskiego czasownika BYĆ jest dla studentów nie lada wyzwaniem. W przeciwieństwie do języka polskiego, możemy wyróżnić aż dwie jego formy: SER i ESTAR. 1. Różnica pomiędzy SER i ESTAR ESTAR Odmiana (Presente de Indicativo): Czasownik ten służy

Więcej