Tagi "haber"

Różnica pomiędzy ESTAR i HABER

ESTAR HABER   1. Położenie określonych osób i przedmiotów (czyli tych rzeczy, które zostały wcześniej w jakiś sposób wspomniane, są nam znane lub jedyne w swoim rodzaju), np.:   – El cine Multikino está en la Plaza Mayor. (wiemy, o

Więcej

Czasownik HABER : użycie formy HAY

Gdy czasownik haber przybiera formę bezosobową, występuje wtedy jako HAY i oznacza polskie „jest/są/znajduje się/znajdują się” lub angielskie „there is/there are”. Hay występuje: 1. Na początku zdania, aby wskazać obecność / egzystencję czegoś lub jej brak:   Hay mucha gente.

Więcej