Tagi "strona bierna"

Strona bierna

Strona bierna w języku hiszpańskim jest wyrażona w różny sposób. Może to być konstrukcja: 1. ser + participio (Es conocido – Jest znany), w której kładziemy nacisk na czynność 2. estar + participio (Las obras están terminadas – Roboty zostały zakończone), w której kładziemy

Więcej