Tagi "żeński"

Rodzaj męski i żeński – ćwiczenia

Jeśli jeszcze nie zapoznałaś/zapoznałeś się z podstawowymi zasadami dotyczącymi rozróżnienia rodzaju męskiego i żeńskiego w języku hiszpańskim, zapraszam TUTAJ. Ejercicio I Escriba el femenino de los siguientes nombres (Proszę zapisać formę żeńską od podanych rzeczowników): 1. el pintor –   la pintora    

Więcej