Tagi "hay"

Czasownik HABER : użycie formy HAY

Gdy czasownik haber przybiera formę bezosobową, występuje wtedy jako HAY i oznacza polskie „jest/są/znajduje się/znajdują się” lub angielskie „there is/there are”. Hay występuje: 1. Na początku zdania, aby wskazać obecność / egzystencję czegoś lub jej brak:   Hay mucha gente.

Więcej