Czasownik HABER : użycie formy HAY

Czasownik HABER : użycie formy HAY

przez niedziela 30 listopada 2014 2 komentarze
Gdy czasownik haber przybiera formę bezosobową, występuje wtedy jako HAY i oznacza polskie „jest/są/znajduje się/znajdują się” lub angielskie „there is/there are”.

Hay występuje:

1. Na początku zdania, aby wskazać obecność / egzystencję czegoś lub jej brak:

 

Hay mucha gente. – Jest dużo ludzi.
No hay tiempo para nada. – Nie ma na nic czasu.
¿Hay alguien aquí? – Czy ktoś tu jest?

2. Gdy zdanie rozpoczyna się od okolicznika czasu lub miejsca (aquí, allí, allá, acá, a las dos/tres etc., dentro de algo, delante de algo, etc.):

En el patio hay muchos gatos. – Na podwórku jest dużo kotów.

A las 4 hay una reunión de nuestra empresa. – O czwartej jest zebranie z naszej firmy.

3. Mogą następować po nim:

– liczebniki (uno, dos, tres…),

– rodzajniki nieokreślone (uno, una, unos, unas)

– przysłówki ilości (mucho, poco, demasiado, tanto, etc. )

– zaimki nieokreślone ( nada – nic,, algo – coś, nadie – nikt, ninguno – żaden, etc)

En la ciudad hay muchos monumentos históricos. – W mieście jest wiele zabytków.

En la cocina hay cuatro sillas. – W kuchni są cztery krzesła.

Delante de la casa hay una chicas esperándote. – Przed domem czekają na ciebie jakieś dziewczyny.

No hay nadie en casa. – Nie ma nikogo w domu.

Hay algo para ti en la oficina. – Jest coś dla ciebie w biurze.

 

¡OJO! Forma hay nigdy nie występuje przed:

– imionami

– nazwiskami

– rzeczownikami poprzedzonymi rodzajnikiem określonym (el, la, los, las)

Wówczas zastępujemy hay czasownikiem estar, np.:

En casa hay un gato = Hay un gato en casa.

Ale: El gato está en casa.

 

Ejercicios:

I Wstaw formę hay:

1. En esta sala …………………… pocos estudiantes.

2. No ……………….. de que hablar.

3. ¿Dónde ………………… un médico?

4. ¿………………… fresas? Sí, ……………..

5. …………………. mucha gente en la oficina.

6. En la clase ………………… un profesor.

7. ¿………………….. una tienda por aquí?

8. No ……………………… nadie en mi casa.

9. ……………….. tanta comida en la mesa.

10. …………………. demasiada gente en el mercado.

II Co jest w pokoju? Przyjrzyj się obrazkowi poniżej i wpisz formę przeczącą lub twierdzącą:

Codename: Kids Next Door Episode 4048b 09/22/04

por ejemplo: (mesa) Hay una mesa. (ordenador) No hay ordenador.

1. (cama) …………………………

2. (silla) …………………………..

3. (armario) ……………………..

4. (gato) …………………………..

5. (puerta) ……………………….

6. (libros) ………………………..

7. (sillón) …………………………

8. (espejo) ……………………….

9. (alfombra) ……………………

10. (reloj) ………………………..

Bibliografia:

Cybulska-Janczew, M., Perlin, J. Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, PWN

2 komentarze

Przejdź do dyskusji
 1. Mik
  #1 Mik 10 marca, 2016, 10:40

  A w czasie przeszłym też haber występuje w tym znaczeniu? w formie habia?

  Odpowiedź na komentarz
  • Ela
   Ela Autor 10 marca, 2016, 16:09

   Tak, haber występuje w takim samym znaczeniu w czasie przeszłym i przybiera formę había, np. Había mucha gente – Było dużo ludzi. Zaś w czasie przyszłym forma ta zmienia się na habrá, np. Habrá mucha gente – Będzie dużo ludzi.

   Odpowiedź na komentarz

Twoje dane będą bezpieczne!Zarówno Twój adres e-mail, jak i pozostałe dane osobiste, nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.